Nhạc Indie và những hiểu lầm thường thấy

Nhạc Indie và những hiểu lầm thường thấy

Theo từ điển Cambridge Learner’s Dictionary, từ Indie có nguồn gốc từ Independent nghĩa dịch ra là độc lập. Như vậy, nói theo cách dễ hiểu, Indie là một xu hướng âm nhạc được tạo ra bởi những nghệ sĩ tự do và không nằm trong bất kỳ khuôn khổ nào. Khái niệm trên xem…

Keep reading

error: Content is protected !!